Opis

  • Dzi?ki kwadratowej podstawie, wylot monet mo?e by? skierowany w dowoln? stron?, w zale?no?ci od potrzeb Klienta
  • Mo?liwo?? ?atwego i szybkiego przystosowania do r√≥?nych walut
  • Przyjmuje monety o ?rednicy od 18 do 31 mm i grubo?ci od 1,5 do 3,2 mm (wszystkie monety euro za wyj?tkiem monety 1 c)
  • Dost?pny w wersji r√≥wnoleg?ej
  • Ma?y, kompaktowy i ?atwy w monta?u dzi?ki prakty-cznemu zestawowi monta?owemu (w komplecie)
  • System nap?du Sun & Planet zapewnia optymaln? prac? hoppera przy minimalnym poborze pr?du (od 350 mA do 850 mA, max.2 A przy 24 Vdc)
  • System Sun & Planet zwi?ksza pojemno?? hoppera: przy zastosowaniu dw√≥ch nadstawek (maksymalnie 2 nadstawki) mo?e pomie?ci? i policzy? ponad 1.200 monet o ?rednicy 24 mm
  • System auto-reverse zabezpieczaj?cy przed przypadkowym zacinaniem.
  • Jako opcja, dost?pny jest dodatkowy czujnik optyczny potwierdzaj?cy wydanie monety
  • Idealne rozwi?zanie do wydawania ?eton√≥w