Kep meter 12VDC w/ PCB Pins 25

: 42-0754-12V

Skontaktuj się z nami w sprawie zakupu tego produktu.

Opis

  • Idealny do gier.
  • 7-cyfrowy, niemo?liwy do zresetowania licznik ..
  • Funkcje :.
  • Wysoka pr?dko??: 25 zlicze? na sekund?.
  • Monta? na p?ycie PC.
  • Ma?y rozmiar.
  • 0,5 mm - .022 "szpilki.
  • Dost?pne w ró?nych napi?ciach"