Opis

  • Standardowe krzywki proste do Xlock Zawiera 2 otwory wrzeciona, dzi?ki czemu krzywka mo?e by? montowana w dowolnej pozycji. Dost?pne równie? w wersji z blokad? krzywkow? 50 mm. numer cz??ci 110-0067