Venia Switchlock Automatic Keyreturn Key Different

: VS20-1138KD

Skontaktuj się z nami w sprawie zakupu tego produktu.

Opis

 • Zamki bezpiecze?stwa Venia u?ywaj? systemu 14-stykowego, 10-stykowego na p?askiej obudowie i 2 bocznych szpilek z ka?dej strony.
 • Funkcje :.
 • Mosi??na obudowa z wysokiej jako?ci wrzecionem i b?yszcz?cym chromowanym wyko?czeniem.
 • Obro?a zabezpieczaj?ca jest do??czona do ka?dego zamka Venia, aby zapobiec próbom przekr?cenia zamka za pomoc? narz?dzi.
 • Klucz wykonany ze srebra niklowego zapewnia d?u?sz? ?ywotno?? i bezproblemow? prac?.
 • Wy??czniki Venia s? dost?pne z automatycznym kluczem powrotnym i bez niego.
 • Kluczowe zamki s? dostarczane z 2 kluczami na zamek, z zamkami kluczowymi.
 • 5 kluczy na now? seri?.
 • .
 • Kluczowe zamki s? dost?pne w partiach 25-50 lub 100 sztuk, ponowne zamówienia s? mo?liwe za pomoc?.
 • minimalna ilo?? 25 sztuk.
 • D?ugo??: 36,4 mm