Intelligent Cubehopper €0.50- €1.00- €2.00

: 10-1800-99

Skontaktuj się z nami w sprawie zakupu tego produktu.

Opis

  • Ten kosz ma takie same funkcje mechaniczne jak seria MK2, ale mo?na go ustawi? na ró?ne tryby pracy w zale?no?ci od preferencji.
  • Tryb pracy 1: Tryb ci?g?y.
  • Dzia?a to podobnie do standardowego zasobnika MK2.
  • Tryb pracy 2: Tryb logiczny.
  • Zbiornik b?dzie dzia?a? z wysokim lub niskim sygna?em logicznym, aby uruchomi? i zatrzyma? zasobnik.
  • Tryb pracy 3: Tryb impulsowy.
  • Zasobnik wyp?aci 1 monet? za ka?dy impuls wysy?any do leja.
  • Tryb pracy 4: Tryb RS232.
  • Zbiornik dzia?a na prostym protokole operacyjnym RS232.
  • Tryby pracy wybierane s? przez ustawienia zworek na p?ycie g?ównej