Intelligent Cubehopper 19.00-22.09 mm

: 10-1800-20

Skontaktuj się z nami w sprawie zakupu tego produktu.

Opis

 • Dzi?ki kwadratowej podstawie, wylot monet mo?e by? skierowany w dowoln? stron?, w zale?no?ci od potrzeb Klienta
 • Mo?liwo?? ?atwego i szybkiego przystosowania do ró?nych walut
 • Przyjmuje monety o ?rednicy od 18 do 31 mm i grubo?ci od 1,5 do 3,2 mm (wszystkie monety euro za wyj?tkiem monety 1 c)
 • Dost?pny w wersji równoleg?ej
 • Ma?y, kompaktowy i ?atwy w monta?u dzi?ki prakty-cznemu zestawowi monta?owemu (w komplecie)
 • System nap?du Sun & Planet
 • zapewnia optymaln? prac? hoppera przy minimalnym poborze pr?du (od 350 mA do 850 mA, max.2 A przy 24 Vdc)
 • System Sun & Planet zwi?ksza pojemno?? hoppera: przy zastosowaniu dwóch nadstawek (maksymalnie 2 nadstawki) mo?e pomie?ci? i policzy? ponad 1.200 monet o ?rednicy 24 mm.
 • System ?auto-reverse? zabezpieczaj?cy przed przypadkowym zacinaniem.
 • Jako opcja, dost?pny jest dodatkowy czujnik optyczny potwierdzaj?cy wydanie monety
 • Idealne rozwi?zanie do wydawania monet lub ?etonów w ka?dej maszynie