Opis

 • Zaprojektowany do monta?u na górze ka?dej standardowej maszyny za pomoc? specjalnych uchwytów. To idealne rozwi?zaniedo promocji specjalnych funkcji maszyny takich, jak: Multi-Denomination, Ticket-IN Ticket-OUT, Hot New Game i Server Based Gaming.
 • Cechy charakterystyczne:
 • Pó?przezroczysta ramka z 20 jasnymi diodami LED RGB Pó?przezroczysta ramka z 20 wielokolorowymi diodami LED RGB zapewnie eleganck? iluminacj?
 • Mo?liwo?? zaprogramowania 8 ró?nych migaj?cych wzorów i 7 kombinacji kolorów
 • Pod?wietlenie przez 9 bia?ych diod LED Nichia o du?ej mocy
 • Jako opcja wersja z jednolitym wzorem.
 • Wspó?pracuje z ka?dym standardowym okr?g?ym urz?dzeniem klasy tower light o ?rednicy pomi?dzy 50,29 mm a 50,80 mm.
 • Opcjonalna uprz?? u?atwia monta? na maszynie sprowadzaj?c czynno?? jedynie do pod??czenia 12 Vdc i uziemienia lub urz?dzenia zasilaj?cego
 • Obudowa z ognioodpornego tworzywa UL94 V0 ABS
 • Podstawa mocuj?ca jako opcja
 • Grafika i tower light jako opcja