Opis

  • RGB Polygon Topper jest idealnym rozwi?zaniem, dzi?ki któremu Twój topper wygl?da znakomicie. Mo?liwo?? zaprogramowania 10 ró?nych migaj?cych wzorów i 7 kombinacji kolorów sprawia, ?e RGB Polygon topper ?wietnie przyci?ga uwag?.
  • Cechy charakterystyczne:
  • Pod?wietlenie lamp? jarzeniow?
  • Pó?przezroczysta ramka wyposa?ona w 48 diod LED RGB
  • Zawiera 2 rz?dy ?wietlne z kolorow? foli?: ró?owa, fioletowa, niebieski, zielony, pomara?czowy, czerwony, ?ó?ty, bia?y
  • Dost?pne 4 podstawy: p?aska, okr?g?a, sko?na, w kszta?cie ?uku
  • Panel nie zawiera grafiki