Opis

  • Mo?liwy obrót o 45 stopni i ultralekka konstrukcja o niskim profilu, który pozwala na monta? na obudowie zewn?trznej i zwi?kszenie przestrzeni wewn?trz obudowy. Uchwyt Kompaktowy RGB jest idealnym rozwi?zaniem dla automatów.
  • ?atwa instalacja za pomoc? ?ruby.
  • Mo?liwo?? ?atwego demonta?u w przypadku przeprowadzania konserwacji.