Opis

  • Mo?e by? stosowany we wszystkich hopperach, nosz?c mniej ni? plastikowe no?e na monety.
  • Konieczne dla du?ych monet powy?ej 32 mm