Flow Hopper - Par €0.20-2.00 L

: 18-130100-535

Skontaktuj się z nami w sprawie zakupu tego produktu.

Opis

 • Zastosowane w nim nowoczesne rozwi?zania elektroniczne i tworzywa sztuczne o wysokiej wytrzyma?o?ci
 • zapewniaj? mu du?? ?ywotno??. Dost?pny w dwóch wersjach: standardowej równoleg?ej oraz ccTalk.
 • Cechy charakterystyczne:
 • Kompatybilny z innymi hopperami funkcjonuj?cymi na rynku
 • Pr?dko?? wydawania oko?o 7 monet na sekund?
 • Dost?pny z dwoma ró?nymi rozszerzeniami
 • Konstrukcja bez kabli zewn?trznych
 • Dla trybu ?dual hopper? wbudowany kana? payout
 • Wersja ccTalk dost?pna w trybie szyfrowanym i nieszyfrowanym
 • Interfejs równoleg?y i 10-pinowe z??cze
 • Zasilanie na 12 - 24V
 • Czujnik poziomu monet i funkcja zapobiegaj?ca zacinaniu
 • Akcesoria opcjonalne:
 • 8 dysków na monety ró?nych kombinacji od 16 do 32 mm i grubo?ci od 1,6 do 3,2 mm