Pushbutton Ill. Round 44 mm - niebieski

: 26-0670-6

Skontaktuj się z nami w sprawie zakupu tego produktu.

Opis

  • Zaprojektowany, aby wytrzyma? wycieki i sklejanie, dla wysokiej niezawodno?ci i d?ugiej ?ywotno?ci, testowany na 10 milionów cykli +.
  • Pasuje do standardowego otworu monta?owego o ?rednicy 24 mm.
  • Wykonane z najwy?szej jako?ci materia?ów zatwierdzonych przez UL.
  • Pasuje do paneli drewnianych lub metalowych.
  • Tworzywo sztuczne odporne na wysok? temperatur?.
  • Do u?ytku z 10-milimetrowymi klinowymi lampami podstawowymi lub diodami LED (nie ma w zestawie).
  • Wszystkie przyciski s? wyposa?one w wysokiej jako?ci mikroprze??czniki z zaciskami 6,3 mm.
  • Dost?pny w 6 ró?nych kolorach: czerwonym, pomara?czowym, ?ó?tym, zielonym, niebieskim lub bia?ym.
  • Wszystkie przyciski s? dostarczane bez lampy, diody lub grafiki