Combo Button Medium Round Orange

: 26-2070-3

Skontaktuj się z nami w sprawie zakupu tego produktu.

Opis

 • Przyciski te s? podobne pod wzgl?dem kszta?tu i wielko?ci do tradycyjnych pod?wietlanych przycisków, ale wyposa?one w prze??cznik subminiaturowy zapewniaj?cy wi?cej miejsca pod panelem przycisku. Zaprojektowane tak, aby wytrzyma? wycieki i naklejanie, niezawodne i trwa?e, testowane na 10+ milionów cykli.
 • Funkcje:
 • - Niewielkie wymiary, niski profil, maksymalny komfort gracza
 • - Standardowo dostarczane z ramk? dystansow? do monta?u na górze lub na panelu (niski profil)
 • - Pe?na grubo?? 0,5 mm na zaciskach lampy zapewnia bezpieczne zamocowanie lamp lub diod LED
 • - Styki do lampy lub diody s? dwuno?ne, aby zapewni? niezawodny kontakt z lamp? lub diod? LED
 • - Do produkcji tych przycisków u?ywane s? wy??cznie materia?y zatwierdzone przez UL
 • - Do u?ytku z podstawowymi lampami klinowymi 5 mm lub diodami LED (brak w zestawie)
 • - Standardowo wyposa?one w mikroprze??cznik Cherry DB5 z ko?cówkami 2,8 mm dla ?atwego pod??czenia
 • - Dost?pne w 6 ró?nych kolorach: czerwonym, pomara?czowym, ?ó?tym, zielonym, niebieskim lub bia?ym
 • - Wszystkie przyciski s? dostarczane bez lampy, diody lub grafiki