Opis

 • Przyciski pod?wietlane Snap-Tab ..
 • Zaprojektowane, aby wytrzyma? zalanie i sklejenie, dla wysokiej niezawodno?ci i d?ugiej ?ywotno?ci, przetestowane dla 10 milionów cykli +.
 • Do produkcji tych przycisków u?ywane s? wy??cznie materia?y zatwierdzone przez UL. ..
 • Funkcje :.
 • Zawiera 2 wysokiej jako?ci bia?e diody do monta?u powierzchniowego.
 • Standardowo wyposa?ony w mikroprze??cznik Cherry DB5 z ko?cówkami 2,8 mm dla ?atwego pod??czenia.
 • Niebieski wzór halo dla atrakcyjnego o?wietlenia.
 • ?atwa instalacja, szybko przyci?ga do panelu.
 • Mo?e by? montowany w standardowych otworach monta?owych 22 mm.
 • Narz?dzie do usuwania ?atwo usuwa przycisk z panelu (sprzedawany osobno).
 • Dost?pne tylko z przezroczyst? pokryw? obiektywu, bia?? legend? i bia?ymi diodami LED.
 • Dost?pne w ma?ym kwadratowym, prostok?tnym i okr?g?ym kszta?cie.
 • Wszystkie przyciski s? dostarczane bez grafiki