Nanoptix Paycheck 4 Printer

: 950020-0500R

Skontaktuj się z nami w sprawie zakupu tego produktu.

Opis

  • Tylko drukarka termiczna PayCheck® 4? firmy Nanoptix mo?e wydrukowa? bilet w zaledwie 0,6 sekundy! W rzeczywisto?ci PayCheck® 4 ? jest szybka jak b?yskawica, nie trzeba drukowa? ?serii?, tak jak w przypadku innych, mniejszych drukarek.
  • Ponadto 8 MB standardowej pami?ci drukarki PayCheck® 4 umo?liwia przechowywanie wi?kszej liczby czcionek, obrazów, logo i kodów kreskowych, dzi?ki czemu mo?na spersonalizowa? obs?ug? graczy. Dzi?ki ?ywotno?ci oko?o 640 000 biletów TITO, jej g?owica drukuj?ca ma najd?u?sz? ?ywotno?? spo?ród drukarkach do gier.
  • 250 mm (9,8?) na sekund? w trybie tekstowym (druk monochromatyczny)
  • 125 mm (5?) na sekund? w trybie dwukolorowym
  • 520 punktów na lini?, 203 punkty na cal
  • Szeroko?? strefy drukowania 62,5 mm (2,46?) (drukowanie blisko
  • kraw?dzi)
  • 8 punktów / mm w poziomie i pionie