RM5 Evolution
Wrzutnik monet o niekwestionowanej jakości i wiarygodności

Wrzutnik monet RM5 Evolution cechuje ugruntowana jako?? i niezawodno??. Wyposa?ony jest w nowoczesny system elektroniczny, który ??czy niezwyk?? selektywno?? z najwy?sz? wszechstronno?ci? programowania: system Cloning umo?liwia kopiowanie ustawie? parametrów z jednego wrzutnika do innych.

Features:

 • 3 pary czujników indukcyjnych analizuj?cych 6 parametrów odnosz?cych si? do materia?u i do masy
 • 3 pary czujników optycznych sprawdzaj?cych ?rednic? monety
 • Mechaniczne urz?dzenie zapobiegaj?ce "w?dkowaniu" monet
 • Elektroniczne urz?dzenie zapobiegaj?ce "w?dkowaniu" monet
 • Elektroniczny system antyinwazyjny (jedynie dla wersji F)
 • Nó? przecinaj?cy ?y?k?
 • System automatycznego kompensowania czujników optycznych ze wzgl?du na zmian? temperatury, napi?cia i ?wiatła
 • Kana?y rozpoznawania monet: do 59 kana?ów poprowadzonych do wyj?cia. Pierwszych 6 z funkcją samoprogramowania Self-Prog
 • Wyj?cia open collector
 • Standardowy interfejs s?użący do po??czenia z urz?dzeniami zewn?trznymi, (przeno?ny programator, komputer) w celu wykonania wzorcowania, odbioru technicznego oraz uaktualniania tabel warto?ci i parametrów dzia?ania
 • Sygnalizacja kredytu: równoleg?a, binarna, impulsowa
 • Dost?pny jest równie? w wersji tropikalizowanej umo?liwiaj?cej zainstalowanie w ?rodowiskach nara?onych na dzia?anie czynników atmosferycznych

Akcesoria


Wersje • 00 Wrzutnik w wersji równoleg?ej
 • 01 Wrzutnik w wersji równoleg?ej z separatorem
 • E0 Wrzutnik w wersji hiszpańskiej
 • AT Wrzutnik w wersji hiszpańskiej o ró?nym czasie trwania impulsów
 • B0 Wrzutnik binarny
 • BC Wrzutnik binarny Confida
 • 0M Wrzutnik wieloimpulsowy
 • 10 Wrzutnik w wersji sumuj?cej z 2 cenami
 • 14 Wrzutnik w wersji sumuj?cej z 1 cen? z wewn?trzn? funkcj? "reset" po up?ywie określonego czasu
 • FD Wrzutnik w wersji sumującej do zastosowania w dystrybutorach wody
 • 20 Wrzutnik w wersji sumującej emituj?cy impulsy kredytu
 • 21 Wrzutnik w wersji sumującej emituj?cy impulsy kredytu z separatorem
 • 30 Progresywna funkcja Timer
 • 3R Progresywna funkcja Timer z emisj? impulsów kredytu z regulatorem czasowym na żą danie
 • 3C Progresywna funkcja Timer z wyjściem licznika
 • 40 Wrzutnik w wersji sumującej z emisją impulsów kredytu na żądanie
 • 60 Wrzutnik w wersji sumującej z emisj? impulsów kredytu z regulatorem czasowym na ??danie
 • 70 Wrzutnik w wersji sumującej do sprzedaży wielokrotnej z jedną ceną

CONFIGURATIONSKonfiguracje mechaniczne


Typologia COIN_ENTRY COIN_REJECT
G TOP Bottom
F TOP_OR_FRONT FRONT
B TOP_OR_FRONT Bottom
V TOP FRONT
M TOP_OR_FRONT Bottom
S TOP Bottom

DownloadsRM5 Evolution Oprogramowanie + Dokumentacja


Opis Versione Język
Produkt arkusz EN Download
Produkt arkusz DE Download
Produkt arkusz FR Download
Produkt arkusz IT Download
Clone 5 Oprogramowanie Download


RM5 HD Zestawy danych


Waluta monety
AED | United Arab Emirates dirham 0.25 ÷ 1 Download
ALL | Albanian Lek 5 ÷ 100 Download
AMD | Armenian Dram 50 ÷ 500 Download
ARS | Argentine Peso 5 ÷ 50 Download
AUD | Australian dollar 0.10 ÷ 2 Download
AZN | Azerbaijani Manat 10 ÷ 50 Download
BGN | Nuovo Lev Bulgaro 0,05 ÷ 2,00 Download
CAD | Canadian dollar 0.05 ÷ 2 Download
CNY | China Yuan Renminbi 0.10 ÷ 1 Download
COP | Colombian pesos 50 ÷ 1000 Download
CRC | Costa Rica Colon 25 ÷ 500 Download
DZD | Algerian Dinar 5 ÷ 100 Download
EUR | Euro 0,01 ÷ 2,00 Download
EUR | Euro 0,05 ÷ 2,00 Download
EUR | Euro 0,10 ÷ 2,00 Download
EUR | Euro 0,50 ÷ 2,00 Download
GPB | Pound 0,05 ÷ 2 Download
ISK | Icelandic Króna 5 ÷ 100 Download
KES | Kenyan Shilling 5 ÷ 20 Download
JMD | Jamaican dollar 10 ÷ 20 Download
LBP | Lebanese Pound 250 - 500 Download
MAD | Moroccan franc 0.50 ÷ 10 Download
NOK | Norwegian Krone 0.50 ÷ 10 Download
NZD | New Zealand Dollar 010 ÷ 2 Download
PAB | Balboa panamense 0.05 ÷ 0-25 Download
PHP | Philippine Peso 0,25 ÷ 10 Download
RUR | Russian Rouble 0.50 ÷ 10 Download
RUR | Russian Rouble 1 ÷ 10 Download
SEK | Swedish Krona 1 ÷ 10 Download
SGD | Singapore Dollars 1 Download
TND | Tunisian dinar 0.05 ÷ 5 Download
USD | US Dollar 0.01 ÷ 1 Download
USD | US Dollar 0.05 ÷ 1 Download
UAH | Ukrainian hryvnia 0.05 ÷ 1 Download
UAH | Ukrainian hryvnia 0.25 ÷ 1 Download
UYU | Uruguayn peso 1 ÷ 50 Download
VEF | Venezuelan Bolivar 0,05 ÷ 1,00 Download
XAF | CFA franc BEAC 10 ÷ 500 Download
XOF | West African Franc 25 ÷ 500 Download
ZMK | Zambian Kwacha 0,10 ÷ 1,00 Download